Велка Симова
Счетоводителка с 37 години стаж. Работи в дружеството от създаването му.

Екатерина Кемчева
С висше образование и 15 години стаж. Работи в дружеството от създаването му.

Наталия Аланджийска 
Целият и трудов стаж до момента е преминал в дружеството в което е от 2007 г.

На хонорар за дружеството работи Магдалена Георгиева.
През летните месеци при нас стажуват ученици от Техникума по икономика, Пазарджик и студенти от икономически университети в страната.
English