Основните услуги, които извършваме за нашите клиенти са:

  • Одит на финансови отчети
  • Пълно счетоводно обслужване на фирми
  • Счетоводни и данъчни консултации
  • Изготвяне на ДДС на дискета за НАП
  • Декларации по социално и здравно осигуряване, ведомости, трудови договори
  • Уведомления по КТ на дискета за НАП
  • Годишни данъчни декларации
  • Регистрации и пререгистрации на фирми в Агенцията по вписванията
English