"ТОШКИНА КОНСУЛТ" ЕООД - Пазарджик

УПРАВИТЕЛ: Маргарита Тошкина, регистриран одитор

тел.: 0885 890 620 ;  е-поща: margi_tosh@abv.bg


ОФИСИ В ПАЗАРДЖИК:

4400 Пазарджик                   4400 Пазарджик

бул. "България" № 62          ул. "Алеко Константинов" № 11           

тел/факс: ( 034 ) 444 195       тел/факс: ( 034 ) 445 011ОФИС В СОФИЯ:

1000 София

ул. "Дунав" № 73, етаж 1

е-поща: toshkin@toshkina.eu

English